3 LP
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0 7:10- 7:50          
1 8:00- 8:45 KW wf SG/1 AL j.angielski-2/2 27     AK j.niemiecki-2/2 38
2 8:50- 9:35 KN godz.wych 30 MC matematyka 39 AL j.angielski-1/2 18i   EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
3 9:40-10:25 KN j.polski 28 KN j.polski 39 AK j.niemiecki-1/2 38
AL j.angielski-2/2 27
BN hist. i spo³ 30 EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
4 10:40-11:25 KN j.polski 28 KW wf SG/2 BJ p.foto-film-1/2 37
AL j.ang.-r-2/2 27
AL j.ang.-r-1/2 30
BJ p.foto-film-2/2 37
EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
5 11:30-12:15 AL j.angielski-1/2 27
WO pods.proj.-2/2 18
BN hist. i spo³ 18i BJ p.foto-film-1/2 37
AK j.niemiecki-2/2 38
AL j.angielski-1/2 30
BJ p.foto-film-2/2 37
his_sztuki - 29
6 12:20-13:05 AL j.ang.-r-1/2 27
WO pods.proj.-2/2 18
his_sztuki - 29 BK sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
JW religia 38 KW wf SG/1
7 13:20-14:05 WO pods.proj.-1/2 18
SZ rze¼ba-2/2 20
EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
BK sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
AK j.niemiecki-1/2 38
AL j.angielski-2/2 30
MC matematyka 39
8 14:10-14:55 WO pods.proj.-1/2 18
SZ rze¼ba-2/2 20
EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
BK sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
SZ rze¼ba-1/2 20
AL j.ang.-r-2/2 30
 
9 15:00-15:45 SZ rze¼ba-2/2 20 EJ rys_i malar-1/2 12
JS rys_i malar-2/2 13
BK sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
SZ rze¼ba-1/2 20  
10 16:00-16:45     JW religia 40 SZ rze¼ba-1/2 20  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum