2b LP
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0 7:10- 7:50          
1 8:00- 8:45 AK j.niemiecki 38   AL j.angielski 27 SY rys_i malar-1/2 11
BK p_multi-2/2 18i
AL j.angielski 27
2 8:50- 9:35 SY rys_i malar-1/2 11
EJ rys_i malar-2/2 12
KW wf SG/2 KL rze¼ba-1/2 20
EJ rys_i malar-2/2 12
SY rys_i malar-1/2 11
BK p_multi-2/2 18i
AL j.ang.-r 27
3 9:40-10:25 SY rys_i malar-1/2 11
EJ rys_i malar-2/2 12
PR matematyka 40 KL rze¼ba-1/2 20
EJ rys_i malar-2/2 12
SY rys_i malar-1/2 11
JE p.foto-film-2/2 37
BN hist. i spo³ 30
4 10:40-11:25 SY rys_i malar-1/2 11
EJ rys_i malar-2/2 12
his_sztuki - 29 KL rze¼ba-1/2 20
EJ rys_i malar-2/2 12
KN j.polski 38 CJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
5 11:30-12:15 KN j.polski 28 AK j.niemiecki 38 BN hist. i spo³ 18 BK p_multi-1/2 18i
WO pods.proj.-2/2 18
CJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
6 12:20-13:05 KN j.polski 28 WO pods.proj.-1/2 39
KL rze¼ba-2/2 19
PR matematyka 40 BK p_multi-1/2 18i
WO pods.proj.-2/2 18
CJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
7 13:20-14:05 AL j.angielski 27 WO pods.proj.-1/2 39
KL rze¼ba-2/2 19
KW wf SG/1 KW wf SG/1 CJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
8 14:10-14:55 PR godz.wych 40 JE p.foto-film-1/2 37
KL rze¼ba-2/2 19
his_sztuki - 29 JW religia 29  
9 15:00-15:45   JW religia 28      
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum