2b LSP
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0 7:10- 7:50          
1 8:00- 8:45 JE p.foto-film-2/2 37 TL j.polski 28   CJ sp_sp/pg-1/2 24
KL sp_sp/trz-2/2 20
ST rys_i malar-1/2 11
2 8:50- 9:35 his_sztuki --1/2 29
JE p.foto-film-2/2 37
TL j.polski 28 PR matematyka 40 CJ sp_sp/pg-1/2 24
KL sp_sp/trz-2/2 20
ST rys_i malar-1/2 11
KL rze¼ba-2/2 19
3 9:40-10:25 geografia 40 KW wf SG/2 JZ j.angielski 30 CJ sp_sp/pg-1/2 24
KL sp_sp/trz-2/2 20
ST rys_i malar-1/2 11
KL rze¼ba-2/2 19
4 10:40-11:25 EK biologia 39 PR fizyka 40 WO pods.proj.-1/2 18
KZ informatyka-2/2 18i
CJ sp_sp/pg-1/2 24
KL sp_sp/trz-2/2 20
ST rys_i malar-1/2 11
his_sztuki --2/2 29
5 11:30-12:15 BN historia 30 PR matematyka 40 KW wf SG/1 JW religia GA AK j.niemiecki 38
6 12:20-13:05 JW religia 29 JE p.foto-film-1/2 37
GK rys_i malar-2/2 11
KW wf SG/1 TL j.polski 28 JZ j.angielski 27
7 13:20-14:05 PR matematyka 40 JE p.foto-film-1/2 37
GK rys_i malar-2/2 11
AK j.niemiecki 38 JZ j.angielski 40 JZ j.ang.-r 27
8 14:10-14:55   SZ rze¼ba-1/2 20
GK rys_i malar-2/2 11
BN historia 27 JZ godz.wych 27 WO pods.proj.-2/2 18
9 15:00-15:45   SZ rze¼ba-1/2 20
GK rys_i malar-2/2 11
KZ informatyka-1/2 18i EK chemia 39  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum