1a LSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
0 7:10- 7:50          
1 8:00- 8:45 geografia 40 RW wf-1/2 SG/1
KW wf-2/2 SG/2
JB wych.rodz. 28 filozofia 28  
2 8:50- 9:35 EK biologia 39 RW wf-1/2 SG/1
ST rys_i malar-2/2 11
KN j.polski 29 KN j.polski 38 BN historia 30
3 9:40-10:25 EK chemia 39 BJ p.foto-film-1/2 37
ST rys_i malar-2/2 11
KN j.polski 29 MS j.angielski-1/2 29
WO pods.proj.-2/2 18
MC matematyka 39
4 10:40-11:25 AK godz.wych 27 BJ p.foto-film-1/2 37
ST rys_i malar-2/2 11
RW wf-1/2 SG/1
JZ j.angielski-2/2 30
his_sztuki --1/2 29
WO pods.proj.-2/2 18
SZ rzeĽba-1/2 20
BJ p.foto-film-2/2 37
5 11:30-12:15 MC matematyka 38 MS j.angielski-1/2 28
ST rys_i malar-2/2 11
SY rys_i malar-1/2 11
his_sztuki --2/2 29
DJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
SZ rzeĽba-1/2 20
BJ p.foto-film-2/2 37
6 12:20-13:05 MC matematyka 38 PR fizyka 40 SY rys_i malar-1/2 11
SZ rzeĽba-2/2 20
DJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
KN j.polski 40
7 13:20-14:05 JW religia 38 AK j.niemiecki-1/2 38
JZ j.angielski-2/2 27
SY rys_i malar-1/2 11
SZ rzeĽba-2/2 20
DJ sp_sp/pg-1/2 24
sp_sp/trz-2/2 19
KZ informatyka-1/2 18i
KW wf-2/2 SG/1
8 14:10-14:55 BN historia 30 SY pods.proj.-1/2 39
AK j.niemiecki-2/2 38
SY rys_i malar-1/2 11
KZ informatyka-2/2 18i
KW e_dla_bezp 40 MS j.angielski-1/2 30
KW wf-2/2 SG/1
9 15:00-15:45   SY pods.proj.-1/2 39 JW religia 40 JZ j.angielski-2/2 27  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-09-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum